Myris Trade s.r.o.

Myris Trade s.r.o.

Knihy

| Vývoz knih z ČR | Dovoz knih do ČR

Časopisy

Vývoz z ČR
Dovoz do ČR |
České časopisy | Česká vydavatelství | Data odesílání titulů | Online obchod - české | Nákupní košík - české

Dárkové předměty

E-shop

Rozhledy matematicko-fyzikální

Rozhledy matematicko-fyzikální - obálka

Tento časopis je určen pro středoškolské studenty. Značnou část obsahu časopisu zaujímají články z historie matematiky a fyziky a materiály k matematickým a fyzikálním soutěžím. Zastoupeny jsou i články s aktuální odbornou tematikou z matematiky a fyziky. Obsah je zpestřován zajímavými úlohami a soutěžemi o ceny. Časopis vychází čtvrtletně.

Vydavatel:

Jednota českých matematiků a fyziků

Po několikaleté přestávce je obnoveno vydávání od čísla 1/2005. Ročníky 2003 a 2004 nebudou vydány.

Cena ročního předplatného:

Cena platí pro ČR a zahrnuje poštovné i DPH.

design & kód: Freya, 2004