Myris Trade s.r.o.

Myris Trade s.r.o.

Knihy

| Vývoz knih z ČR | Dovoz knih do ČR

Časopisy

Vývoz z ČR
Dovoz do ČR |
České časopisy | Česká vydavatelství | Data odesílání titulů | Online obchod - české | Nákupní košík - české

Dárkové předměty

E-shop

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie - obálka

V tomto časopise jsou publikovány zejména přehledné články, které pojednávají o současném pokroku v matematice, fyzice a astronomii a jsou určeny pro širokou matematicko-fyzikální veřejnost. V časopise jsou uveřejňovány i příspěvky z didaktiky matematiky a fyziky a zprávy o různých odborných akcích pořádaných JČMF. Časopis vychází čtvrtletně.

Vydavatel:

Jednota českých matematiků a fyziků

Cena ročního předplatného:

Cena platí pro ČR a zahrnuje poštovné i DPH.

design & kód: Freya, 2004